MCHS vs. Greenwood varsity 10-03-08 - mwaldenphoto